۱۳۹۵ اردیبهشت ۳۱, جمعه


امریکا ستیزی
 یا اسلام ستیزی؟

امریکا، امریکا، امریکا، اول امریکا، آخر امریکا، امریکا علت، امریکا معلول، امریکا قدرت، امریکا قلدر و گردن کلفت، آمریکا استکبار و استثمار، امریکا ظلم و ستم، امریکا جنگ و کشتار، امریکا ویرانگی و آوارگی، امریکا بیعاری و بی بند و باری، آمریکا لهو و لعب و لذت جویی، امریکا کفر و ماده پرستی. آمریکا، آری آمریکا، محور اصلی خطبه خوانی ها و سخنرانی های آیت الله ها و امام جمعه بویژه خطبه خوانیها و سخنرانیهای ولی فقیه است که یاد آور "پرده خوانی" ها ست زنده هنوز در بعضی از روستاهای کشور. پرده داران، بعضا نقال ها، درویشان و روضه خوانها بودند که در گذرهای پر رفت و آمد و یا در دروازه  بازارها پرده ای بدیواری میکوییدند داستانی را که بر روی پرده نقش بسته بود بشیوه نقالی، همراه با بازیگری  باز میخواندند. روضه خوانان نیز زمانی پرده های عاشورا و مقاتله امام سوم در صحرای کربلا را در کنار منبر میآویختند و روضه شهادت حسین و یارانش را با رجوع بوقایعی که بر پرده نقاشی شده بود، بازخوانی میکردند. بدین ترتیب، پرده داران نمایشی سرگرم کننده به عامه مردم ارائه میدادند.
گرچه ولی فقیه پرده ای را بر دیواری کوی و برزنی  نیاویخته است، اما، در پرده خوانی دارای چنان مهارتی ست که میتواند امریکایی را ترسیم نماید بسی بسیار ترسناک با چنگالهای عظیم و کشنده، دندانهای بلند و تیز برنده، همچون دایاناسوری مهیب، اما، بسی بسیار باهوش، که همه چیر را بر سر راه خود میبلعد و یا زیر دست و پای خود له و لورده میسازد. آری، آمریکا این جانور وحشی ست که دشمن اسلام و " امت اسلام است، محور اصلی داستان پردازی پرده داران، آیت الله ها و امام جمعه ها بوده و هست. تاکنون حضرت ولایت هیچ سخنی بر زبان نرانده و هیچ خطبه ای نخوانده است که از  خبث، شرارت، بد ذاتی، سلطه جویی، متقلب و مذور بودن امریکا، فتنه انگیزی ها، زهرپراکنی ها "تزریق افکار انحرافی" در نخبگان و نهایتا مسموم ساختن کل جامعه داستانهای پرشور و شیطانی نقل نکرده باشد.
 اما، این تنها خود او، حضرت ولایت بوده است که برغم اعمال فشارها و تحریم ها توانسته است به مقاومت برخیزد و اقتدار قدرتهای جهانی را برهبری امریکا بچالش کشیده، نقشه امریکا مبنی بر ایجاد "خاورمیانه بزرگ" را نقش بر آب نماید.  چه تنها در ستیز و چالش قدرت عظیم جهانی، همچون آمریکا است که "پرده " معاصر را ولی فقیه میتواند بگونه ای تفسیر و توضیح دهد چنانکه گویی اکنون صحرای کربلاست، همچنانکه امام حسین در برابر لشگر خون آشام یزید قرار گرفته بود، حضرت ولایت نیز در برابر نیرویی اهریمنی قرار دارد که قصد تخریب آخرین دژ اسلام "ناب محمدی" را در سر میپروراند و هنوز موفق نشده است.
 رهبر معظم انقلاب در دیدار با طلاب حوزه تهران، ضمن تبین وظایف و مسئولیت طلاب در "دینی" نگاه داشتن جامعه، بار دیگر امریکا را دشمن انقلاب اسلامی خواند و بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری خاطر نشان نمود که:
 آمریکایی‌ها از اول انقلاب نیز مانند امروز در صدد حذف روحانیت از حرکت عمومی ملت ایران بوده‌اند تا در مرحله بعد، حضور مردم در صحنه از بین برود و سپس انقلاب به شکست بینجامد اما تاکنون موفق به تحقق این هدف نشده اند و به فضل الهی نخواهند شد.
واقعیت آنستکه حضرت ولایت شلاق را بر پیکر اسبی میزند که دیرزمانی ست که جان از آن گریخته است. پس از  37 سال گفتمان آمریکا ستیزی، گفتمانی خسته کننده و بی اعتبار شده است. چرا که در پس گفتمان آمریکا ستیزی، از یکطرف، پیوسته در یوزگی بوده است و مماشات و تن دادن به قراردادی که بر ملا شدن مفاد آن چیزی جز شرم و ننگ ببار نیاورد، همچنانکه "برجام" نشان میدهد. از طرف دیگر "فرهنگسازی" و نهادین ساختن ارزشها، قواعد و قوانین شریعت در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، نهفته است. آمریکا ستیزی نقابی ست بر چهره رهبری که دیر زمانی ست در پیچ و خم تاریخ در گل فرو رفته است و با خود کشور را نیز در گل غوطه ور ساخته است. تنها در کشور ماست که رهبر میتواند به میزانی ناگفتنی کوته اندیش و واپسگرا و یا در یک کلمه "ابله " باشد.
در جامعه دینی، جامعه ای که در آن مظهر اسلام، آیت الله های مقدس حاکم اند، هیچ گفتمانی نیست که به اسلام و شریعت اسلامی آلوده نباشد، یعنی که با فریب و ریاکاری همراه و دارنده ظاهر و باطنی نباشد. گفتمان آمریکا ستیزی، مشمئزکننده است چون دروازه ای بس بسیار فراخ بروی حکومت ولایت برای گریز از مسئولیت گشوده است و میگشاید، چنانکه گویی  آمریکا است سبب همه سیه روزیها و تیره بختی ما ، علت اصلی تورم و بیکاری مزمن و افزازش  فقر و عقب ماندگی، و نیز گسترش فساد و فحشا و اعتیاد.  آمریکا ست که دست بغارت های بزرگ میلیارد دلاری زده است. مدت زیادی از واکنش معروف ولی فقیه، فرمانروای نهایی نسبت به برملا شدن غارت بزرگ و بی سابقه 3 میلیارد دلاری نگذشته است که خطاب به مطبوعات که سعی میکردند از چند و چون و چگونگی غارت مذکور  سر در آورند، نهیب بر آورد که "کشش " ندهید.
ترسم که بار گفتمان امریکا ستیزی، میوه ای ترش و نرس بر سر درخت حکومت اسلامی بماند و هرگز به میوه تبدیل نشود، حتی بر خلاف انتظارات رویا انگیز ولایت به گفتمان اسلام ستیزی تبدیل شود که شده است. چرا که کسب رهایی و آزادی، نه از امریکا ستیزی بلکه از اسلام ستیزی عبور میکند.   
فیروز نجومی
Firoz Nodjomi
firoznodjomi.blogpost.com
rowshanai.org

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر