۱۳۹۴ مهر ۱۰, جمعه

قوم لوط،

اخلاق انحرافی و

خروج امام عج از غیبت


آیا زمان ظهور امام عج فرا نرسیده است؟ ما منتظر او هستیم. او در انتظار کیست؟ آیا منتظر ظلم و ستم، فساد و فحشا، نادانی و بینوایی، انحطاط و تباهی بیشتر است؟ در حالیکه وضع موجود  بسی بسیار شباهت دارد با شرایطی که بنا بر روایت قرآن، کتاب مقدس و آسمانی، قوم لوط در آن زندگی میکردند. لوط ها چنان دچار "اخلاق انحراقی" شده بودند که الله ناچار میشود باران سنگ برآنان ببارد. آیا میتوان طوفان های ریزگرد را به ناخشنودی الله از استیلای اخلاق انحراقی بر جامعه نسبت داد، نه هر جامعه ای بلکه جامعه مقدس اسلامی، جامعه ایکه 36 سال است که بر آن "معنویات  و "ارزشهای اسلامی " حاکم است، استیلای اخلاق انحرافی، برغم اجرای احکام و قواعد و مقرارات شریعت اسلامی، برغم برپا داشتن مراسم اعدام و شلاق زنی در برابر چشمهای پیر و جوان و خردسال، برغم گشت های مقدس ارشادی، اسید پاشی ناهیان بمعروف و منکر، برغم بگیر و ببندها، تنبیه و مجازات، زندان و شکنجه و جریمه های نقدی و جمع اوری آنتن های ماهواره ای، بدون تردید، خشم الله را بر می انگیزد. از همین روی با گسیل طوفهای شنی، الله دست بانتقام ستانی از بندگان گناهکار خود میزند. بدانکه، خشم الله ویرانگر است، اگر مرتکب تمرد و سرپیچی شوی. یعنی که همچون مردم ایران هدایت پذیر نباشی و از "راه مستقیم " روی بگردانی بهر قیمتی.
خطبه خوانان جماعت جمعه، علما و فقها، نوید دهندگان ظهور امام عج هستند که پیوسته از شیوع گناهکاری، بویژه     "بد حجابی،" بر فراز منبر و درس های حوزه ای، دست شکایت بآسمان بردارند و ناله سر دهند. آنها مصائب طبیعی از جمله سیل و زلزله و خشکسالی را بمیزان  گناهکاری در جامعه نسبت داده و میدهند. بعبارت دییگر، مصائب طبیعی، مصائبی ویران کننده و خانه براندز، مصائبی با تلفات و کشتار بسیاری از انسانها، غالبا از قشر بینوای جامعه ناشی میشود از خشم خداوند یکتا و یگانه، الله.  آیت الله ها و مجتهدین 
آگاه به اراده الله هستند که بما از خشم الله خبر میدهند. چه آنها دانا به امیال الهی اند.

البته تنها خطبه گویان، آیت الله ها و فقها نیستند که از خشم الله سخن میگویند، بلکه هستند بسیاری از 
دانشمندان غیر حوزه ای همچون کارشناس بزرگ علوم استراتژی، آقای "دکتر" حسن عباسی که بر آن عقیده اند علت خشکی آب دریا ها و رودخانه های کشور را باید در بالا رفتن سطح گناهان و معاصی، جستجو نمود. گویا نزدیک به چهار دهه حکومت شریعت و شمشیر، حکومت اخلاق و ارزشهای اسلامی  را بسنده نیست که از فراگیرشدن معاصی و اخلاق انحرافی جلوگیری بعمل آورد.

آری، آیت الله ها و پاکدینانی همچون استراتژیست معروف آقای عباسی حق هم دارند که از فراگیر شدن 
معاصی و خشم الله سخن بگویند، چرا که این کشور مقدس اسلامی بسوی سقوط در منجلاب اخلاق انحراقی رهنمون است. شهدای عزیز در گور تنک و تاریک خود از درد، شب و روز بخود می پیچند و از پشیمانی نزدک است گور را شکافته از آن به بیرون بجهند. بدحجابی رواج پیدا کرده است، آنگونه که خانمها "روسری های قیطانی" بسر کشیده و موی خود افشان، رخ پالایش و مانتوهای رنگین و تنگ و کوتاه به تن کنند، برجستگی های پیکر خود را نمایان، در معرض نگاه مردان حریص و تشنه لب قرار دهند. مردان بجای سختکوشی و مبارزه با کافران وشیاطین جهانی، بطور مستحجنی تحریک شده و انرژی خود را نه در راه آبادی و آبادانی بلکه در سوی لذت جویی و لهب و لعب،  بیهوده بباد میدهند.

فحشا و تن فروشی بیداد میکند. آری، آیت الله ها دروازه قزوین ها را بآتش کشیدند، اما، جامعه را بیک فاحشه
 خانه زیر زمینی تبدیل نمودند. هم اکنون سن خود فروشی طبق آمار رسمی به زیر 13 سال کاهش یافته. از همه کفر آمیزتر پیوستن زنان شوهردار به زنان خیابانی ست، آنهم با اطلاع شوهر. 60 درصد زورگیری میان مردان صورت میگیرد. مقاماتی که این آمار را انتشار میدهند خود اعتراف میکنند که این ارقام بهیچ وجه بازتابنده میزان و درجه فحشا و روابط تنی در میان هم جنسان در جامعه نیست، وضعیت وخیم تر از آن است که این ارقام بیان میکنند. آیا وضع موجود یاد آور اخلاق انحرافی ای که گریبان قوم لوط را گرفته بود، نیست؟

آری، امروز جوانان این مرز و بوم از "جهاد " و "شهادت" در راه آرمانهای "اسلام ناب محمدی" دست بر داشته و هم اکنون همه به مواد مخدر آلوده شده و افیونی گردیده اند. در حالیکه این جوانان بمانند گذشته باید در میدانها جنگ با کفار جهانی، همچنان حماسه آفرینی میکردند و پوزه دشمن نابکار را بخاک میمالیدند. اگر بدود و بنگ آلوده نشده باشند، جوانان امروز فریب شیطان خورده  و در دامن ننگ آلود فرهنگ و هنر استکبار گرفتار شده اند و دانسته یا نادانسته با دشمنان اسلام ناب محمدی همکاری میکنند.
برغم حضور گسترده نیروهای بسیج و امنیتی، اسلام آمریکایی در شرف پیروزی ست،. جامعه را با توزیع گسترده موزیک و آواز و رقص و دی وی دی های مستحجن دل آشوب کن، از طریق شبکه های ماهوره ای و اینترنتی، فیس بوک و یوتیوپ بمباران و هرزگی را در تمام خانه ها باب نموده و میکنند. برهنگی همه جا را فراگرفته است. هم اکننون زندان ها پر است از جوانهای رقاص.  یک وقتی جوانها بجرم حمل اسلحه دستگیر میشدند، امروز همه بجرم رقاصی، بجرم لباسهای هرزه، شلوارهای پاجه تنک و موهای پارافین زده. همچنانکه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، سردار حاج قاسم سلیمانی گفته است: "اگر در زمان جنگ با یک مین رو به رو بودیم امروز فرزندان ما تا به دانشگاه برسند با ۵۰ مین رو به رو هستند." بنگر دامن گسترده معاصی را در آنجا که شریعت و شمشیر اسلامی و نیز خشونت و انتقام ستانی الهی، حاکم است.

آنچه شرایط را بحرانی ساخته و خروج امام عج را از غیبت ضروری نموده، آنست که اخلاق انحراقی، مردم را متقلب، دودوزه باز و فریبکار ببار آورده است. اخلاق انحرافی بگونه ای در آنها رخنه نموده است که برای منافع مادی آماده اند که دست بهر کاری آلوده نمایند. از دولت میدزدند، ازیکدیکر میدزدند، رشوه میدهند و رانت خواری میکنند. دست بغارت های بزرگ و چپاولگری میزنند. به یکدیگر خشم و نفرت نشان میدهند، بیکدیگر ناسزا میگویند،   با یکدیگر گلاویز میشوند، اگر کشته ای بجای نگذارند، دهان یکدیگر را خون آلود میکیند. بی جهت نیست که "کلینک های خشم" راه اندازی میکنند، از پشت بیکدیگر خنجر میزنند، بیکدیگر دروغ میگویند، چشم دیدن یکدیگر را ندارند، حسادت بینایی را از آنان سلب کرده است. دهان معترض را میکوبند و مذبوحانه قیافه های حق بجانب بخود میگیرند تا بلکه لقمه نانی بکف آورند و در حقارت بدندان بکشند. این رخنه شیطانی آمریکا ست که این گونه مردم را به تباهی و انحطاط کشانده، مادی گرایی و لذت پرستی را بر دل وجان امت شهید پرور مسلط گردانیده است.

همانا که زمان خروج از غیبت فرا رسیده است. این رفتار گناه آلود مردم است که ظهور امام عج را فریاد میزند. بدون شک، در صورت ظهور، امام داوزدهم نخست به خدمت حضرت ولایت شرفیاب شود و او را سپاس گوید که برای خروج وی از غیبت شرایط را مهیا ساخته است

فیروز نجومی
Firoz Nodjomi

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر